We hebben hulp nodig!

We zijn dringend op zoek naar
vrijwilligers om de speeltuin
open te houden!

Zonder vrijwilligers geen speeltuin!

Klik hier voor meer info

Geloof me, daar leer ik van.

Laat mij spelen!

Wat ik nodig heb is beweging!

Ik ben niet gemaakt
om stil te zitten!

Welkom bij

Speeltuinvereniging DVV

Zondag zijn we dicht :(

En zaterdag van 9:30 tot 12:00 uur

Op woensdag zelfs vanaf 13:30 uur

We zijn open van
15:30 tot 17:00 uur

Kom Spelen!

To Top