Algemene Ledenvergadering

Hierbij worden alle leden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering DVV.

De ledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 11 mei en vindt, vooralsnog, plaats in de recreatieruimte van de speeltuin.

Aanvang van de vergadering is 19.30 uur. U bent van harte welkom.

Agenda:

 • Opening
 • Vaststellen van de notulen van de jaarvergadering van 8 april 2020.
 • Jaarverslag van de
  • voorzitter
  • penningmeester
 • Verslag van de kascommissie over 2020.
 • Benoeming van de kascommissie voor 2021.
 • Vaststellen van de contributie voor 2022. Voorstel is zowel de contributie van € 20,- als de minimale donatie van € 10,- te handhaven.
 •  Bestuursverkiezing
  • er zijn geen wijzigingen 
 • Rondvraag en sluiting
To Top