Algemene Ledenvergadering

Hierbij worden alle leden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering DVV.

De ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 8 april en vindt plaats in de recreatieruimte van de speeltuin.

Aanvang van de vergadering is 19.30 uur. U bent van harte welkom.

Agenda:

 • Opening
 • Vaststellen van de notulen van de jaarvergadering van 3 april 2019.
 • Jaarverslag van de
  • voorzitter
  • penningmeester
 • Verslag van de kascommissie over 2019.
 • Benoeming van de kascommissie voor 2020.
 • Vaststellen van de contributie voor 2021. Voorstel is zowel de contributie van € 20,- als de minimale donatie van € 10,- te handhaven.
 •  Bestuursverkiezing
  • Aantredend is Samantha Hammami als algemeen bestuurslid. 
 • Rondvraag en sluiting
To Top