Algemene Ledenvergadering

Hierbij worden alle leden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering DVV.

De ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 28 maart. De vergadering vindt plaats in de recreatieruimte van de speeltuin.

Aanvang van de vergadering is om 20.00 uur. U bent van harte welkom.

Agenda:

 • Opening
 • Vaststellen van de notulen van de jaarvergadering van 12 april 2017
 • Jaarverslag van de
  • voorzitter
  • penningmeester
 • Verslag van de kascommissie over 2017.
 • Benoeming van de kascommissie voor 2018.
 • Vaststellen van de contributie voor 2019. Voorstel is de contributie van € 18,-  te handhaven en de  minimale donatie van € 9,- in 2019 te verhogen naar € 10,-.
 •  Bestuursverkiezing
  • Aftredend is Paul Berg als penningmeester
  • Aantredend is Laura de Bes als penningmeester
  • Aantredend is Herre Roelevink als algemeen bestuurslid
 • Rondvraag en sluiting
To Top