Algemene Ledenvergadering

Hierbij worden alle leden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering DVV.

De ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 18 mei en vindt, vooralsnog, plaats in de recreatieruimte van de speeltuin.

Aanvang van de vergadering is 19.30 uur. U bent van harte welkom.

Agenda:

 • Opening
 • Vaststellen van de notulen van de jaarvergadering van 11 mei 2021.
 • Jaarverslag van de
  • voorzitter
  • penningmeester
 • Verslag van de kascommissie over 2021.
 • Benoeming van de kascommissie voor 2022.
 • Vaststellen van de contributie voor 2023. Voorstel is om de contributie te verhogen van € 20,- naar € 22,50 en de donatie van € 10,- te verhogen naar € 12,50.
 •  Bestuursverkiezing
  • er zijn geen wijzigingen binnen het bestuur 
 • Rondvraag en sluiting
To Top